Okul müdürlerine rotasyon geliyor

Okul müdürlerine rotasyon geliyor

Bulunduğu yerde beş yıldan fazla yöneticilik yapan okul müdürlerinin yerleri değiştirilecekAbone ol

Bulunduğu okulda 5 yıldan fazla yöneticilik yapan okul müdürlerinin yeri değiştirilecek. Müdürlerin yer değişikliğinde hizmet puanları ve istekleri dikkate alınacak.

Halen görevini sürdüren 16 bin okul müdürünün yarıdan fazlası rotasyondan etkilenecek.

Danıştay’ın bazı maddelerini iptal ettiği ‘Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Hüseyin Çelik’in imzasından sonra yeni düzenlemeyi yayımlanmak üzere Resmî Gazete’ye gönderdi. Yönetmelik değişikliğine göre, daha önce illerin isteğine bağlı şekilde uygulanan 5 yıl aynı okulda müdürlük yapanların yerinin değiştirilmesi ‘zorunlu’ hal kule vinç tabela e getirildi. 5 yıllık çalışma süresini tamamlayan okul müdürlerinin görev yerleri; ‘il içinde aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle puan üstünlüğü esasına göre belirlenerek’ değiştirilecek. Bunlardan ‘görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunamayanlar bakımından bu süre valiliğin teklifi ve bakanlığın uygun görmesine bağlı olarak 8 yıla kadar’ uzatılabilecek. Müdürlerin yer değiştirmeleri, ‘Yer Değiştirme Formu’ üzerinden alacakları puanlara göre yapılacak. Formda, müdürlerin yöneticilik süreleri, ödülleri, disiplin cezaları ile lisansüstü eğitimleri için çeşitli puanlar veriliyor. Puanlara öğretmenlikteki hizmet puanları da ilave edilecek. Değerlendirme komisyonu 15 takdir puanı verebilecek. Rotasyona uğrayacak müdürler 3 okul tercih edebilecek.

Okul müdürlüğü için yeniden sınav

Bakanlık 2003 yılında okul müdürlüğü için kaldırdığı sınav sistemini bu yıl yeniden getiriyor. Danıştay’ın ‘mülakat sistemi ve 5 adaydan birinin doğrudan bakan veya vali tarafından atanmasını’ uygun bulmaması nedeniyle yapılan bu değişiklikle okul müdürü olmak isteyenler merkezî bir sınava alınacak. Bir okulu tercih eden adaylardan yazılı sınavda en yüksek puanı alan 5 aday sözlü sınava alınacak. Değerlendirme yapılırken, sözlü sınavda alınan puanın yüzde 30’u, yazılı sınavın yüzde 50’si ve sicil, hizmet puanı ile aldığı ödüllerin puanlandığı değerlendirme formundan alınan puanın yüzde 20’si dikkate alınacak. Son değerlendirmeden en yüksek puanı alan aday okul müdürlüğüne atanacak.

Eğitim kurumu yöneticilerinin zorunlu ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri ile atama işlemleri, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılacak. Atama ve yer değiştirme işlemlerinde sıra, ‘isteğe bağlı yer değiştirmeler, zorunlu yer değiştirmeler, tekrar atamalar ile sınavlı müdür ve müdür yardımcılarının atamaları’ şeklinde olacak. Yöneticilikleri boş olduğu halde birinci duyuruda atanmak üzere başvuruda bulunan adayı olmayan eğitim kurumu yöneticilikleri için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak kaydıyla ikinci bir duyuru yapılacak. İkinci duyuru sonucunda aday bulunamaması halinde bu eğitim kurumlarının müdür ve müdür yardımcılıklarına sınav kazanmış olma şartı aranmadan atama yapılacak.

Haber: İbrahim Asalıoğlu
Kaynak:Kategori : GÜNCEL

Yorum Yazın